I vår verksamhet uppstår en mängd avfall och farligt avfall. Det farliga avfallet är tex. spillolja, oljefilter, glykol, batterier och bromsvätska. Vi är mycket noggranna med sortering och mängderna följs upp löpande. Det mesta av en bil idag ska tillbaka till kretsloppet och enligt lagen ska minst 95 % av bilen återanvändas. Därför känns det bra att göra “sin insats”.

Örjan Nilsson Miljöansvarig, Bil AB Sandström & Ljungqvist