Miljöpolicy

Bil AB Sandström & Ljungqvist säljer och marknadsför Toyota samt reservdelar och tillbehör tillsammans med service och andra bilrelaterade tjänster.

Bil AB Sandström & Ljungqvist ska minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det ska ske genom att vi minskar vår miljöpåverkan inom våra huvudområden: bilförsäljning och leverans, service och reparation, reservdelar, fastighet och biluthyrning.

 • Vi ska följa gällande lagar och krav.
 • Vi ska förebygga uppkomsten av föroreningar och sträva efter ständiga förbättringar.
 • Vi ska i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.
 • Vi ska arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
 • Alla på Bil AB Sandström & Ljungqvist ska ges god kunskap om miljöfrågor genom utbildning och aktivt engagemang.
 • Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Vi ska kontinuerligt föra en dialog med vår importör Toyota Sweden AB i miljöfrågor.

Vårt miljöarbete ska bedrivas i linje med Toyota Sweden AB:s krav och ambitioner.

Östersund 2 februari 2012

Peter Ågren VD, Bil AB Sandström & Ljungqvist

 

Miljöpolicy

Bil AB Sandström & Ljungqvist säljer och marknadsför Toyota samt reservdelar och tillbehör tillsammans med service och andra bilrelaterade tjänster.

Bil AB Sandström & Ljungqvist ska minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det ska ske genom att vi minskar vår miljöpåverkan inom våra huvudområden: bilförsäljning och leverans, service och reparation, reservdelar, fastighet och biluthyrning.

 • Vi ska följa gällande lagar och krav.
 • Vi ska förebygga uppkomsten av föroreningar och sträva efter ständiga förbättringar.
 • Vi ska i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.
 • Vi ska arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
 • Alla på Bil AB Sandström & Ljungqvist ska ges god kunskap om miljöfrågor genom utbildning och aktivt engagemang.
 • Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Vi ska kontinuerligt föra en dialog med vår importör Toyota Sweden AB i miljöfrågor.

Vårt miljöarbete ska bedrivas i linje med Toyota Sweden AB:s krav och ambitioner.

Östersund 2 februari 2012

Peter Ågren VD, Bil AB Sandström & Ljungqvist