2013 2014 2015 Förhållande mot året innan
1920 lit 1920 lit 1920lit 100%
24 tömn 24 tömn 24 tömn 100%
2,27 ton 2,79 ton 2,56 ton 92%
1,70 ton 1,87 ton 1,77 ton 95%
0,56 ton 0,70 ton 1,06 ton 152%
0,06 ton 0,08 ton 0,04 ton 50%
12kg 0%
520 kg 435 kg 615 kg 142%
8,55 ton 5,87 ton 8,33 ton 142%
0 kg 91 kg 0 kg 0%
137 kg 116 kg 85 kg 74%
0%
449 kg 480 kg 470 kg 98%
0 kg 50 kg 0 kg 0%
110 kg 429 kg 205 kg 48%
283 kg 267 kg 230 kg 87%
9,88 ton 7,52 ton 7,3 ton 97%
0,611 ton 1,04 ton 2,03 ton 196%
0%
3,8 ton 4,99 ton 4,4 ton 89%
39 kg 0%
0%
369 kg 50 kg 14%
244 kg 156 kg 219 kg 141%
35kg 0%
0%
324 592 kwh 274 218 kwh 237 128 kwh 87%
564 Mwh 501 Mwh 400 MWh 80%
1022 m3 631 m3 933 m3 148%
18/10-12 till 20/1-14 20/1-14 till 13/10-14 13/10-14 till 2/10-15