2015

2016

2017

Förhållande mot året innan

Kompost 1920 lit 1920 lit 1920 lit 100%
Restavfall 24 tömn 24 tömn 24 tömn 100%
Brännbart 2,56 ton 3,26 ton 3,71 ton 114%
Wellpapp 1,77 ton 2,92 ton 2,46 ton 85%
Papper 1,06 ton 0,598 ton 0,448 ton 75%
Hårdplast 0,04 ton 0,08 ton 0,11 ton 138%
Mjukplast 12 kg 12 kg 42 kg 350%
Oljefilter/Bränslefilter 615 kg 502 kg 488 kg 98%
Spillolja 8,33 ton 8,67 ton 7,1 ton 82%
Oljehaltigt Avfall 70 kg 0- 0%
Aerosoler 85 kg 127 kg 76 kg 60%
Stötdämpare 0%
Glykolrester 470 kg 445 kg 233 kg 53%
Lösningsmedel 0 kg 0 kg 0 kg 0%
Alkaliskt 205 kg 0 kg 0 kg 0%
Elektronikskrot 230 kg 228 kg 159 kg 70%
Blandskrot 7,3 ton 11,42 ton 9,48 ton 83%
Ackumulatorskrot 2,03 ton 1,212 ton 1,144 ton 95%
Blyskrot 0%
Oljeavskiljare 4,4 ton 3,27 ton 2,86 ton 88%
PU-enheter 13 st 44 st 339%
Katalysatorer 13 st 0%
Bensin och diesel 0%
Bromsvätska 219 kg 144 kg 0%
Lampor 35 kg 21 kg 0%
Småbatterier 0%
Elförbrukning 237 128 kwh 169 822 kwh 164 176 kwh 97%
Värmeförbrukning 400 Mwh 260 MWh 261 MWh 101%
Vattenförbrukning 933 m3 693 m3 450 m3 65%
13/10-14 till 2/10-15 2/10-15 till 14/2-17 20/2-17 till 19/2-18