201820192020Förhållande mot
året innan
Kompost1920 lit1920 lit1920 lit100%
Restavfall0 tömn0 tömn74 kg0%
Brännbart4,09 ton3,81 ton4,41 ton116%
Wellpapp3,08 ton2,92 ton3,37 ton115%
Papper0,74 ton0,618 ton0,666 ton108%
Tidningspapper112 kg0%
Hårdplast0,13 ton0,12 ton0,378 ton315%
Mjukplast0%
Oljefilter/ bränslefilter477 kg494 kg257 kg52%
Spillolja7,93 ton8,1 ton5,83 ton72%
Oljehaltigt avfall69 kg103 kg0%
Aerosoler78 kg130 kg137 kg105%
Stötdämpare0%
Glykolrester234 kg467 kg241 kg52%
Lösningsmedel180 kg0%
Alkaliskt0%
Elektronikskrot309 kg210 kg63 kg30%
Blandskrot11,16 ton11,26 ton9,24 ton82%
Ackumulatorskrot1,317 ton1,957 ton0,56 ton29%
Blyskrot0%
Oljeavskiljare4,82 ton18,72 ton16,68 ton89%
PU-enheter10 st3 st9 st300%
Katalysatorer0%
Bensin och diesel487 kg958 kg197 kg21%
Bromsvätska230 kg230 kg100%
Lampor50 kg0%
Småbatterier36 kg0%
Elförbrukning197 075 kwh238 471 kwh214 928 kwh90%
Värmeförbrukning255 Mwh253 Mwh228 Mwh90%
Vattenförbrukning425 m3575 m31239 m3215%
20/2-18 till 18/2-1918/2-19 till 18/11-1919/11-19 till 20/11-20