2015

2016

2017

Förhållande mot året innan

Kompost1920 lit1920 lit1920 lit100%
Restavfall24 tömn24 tömn24 tömn100%
Brännbart2,56 ton3,26 ton3,71 ton114%
Wellpapp1,77 ton2,92 ton2,46 ton85%
Papper1,06 ton0,598 ton0,448 ton75%
Hårdplast0,04 ton0,08 ton0,11 ton138%
Mjukplast12 kg12 kg42 kg350%
Oljefilter/Bränslefilter615 kg502 kg488 kg98%
Spillolja8,33 ton8,67 ton7,1 ton82%
Oljehaltigt Avfall70 kg0-0%
Aerosoler85 kg127 kg76 kg60%
Stötdämpare0%
Glykolrester470 kg445 kg233 kg53%
Lösningsmedel0 kg0 kg0 kg0%
Alkaliskt205 kg0 kg0 kg0%
Elektronikskrot230 kg228 kg159 kg70%
Blandskrot7,3 ton11,42 ton9,48 ton83%
Ackumulatorskrot2,03 ton1,212 ton1,144 ton95%
Blyskrot0%
Oljeavskiljare4,4 ton3,27 ton2,86 ton88%
PU-enheter13 st44 st339%
Katalysatorer13 st0%
Bensin och diesel0%
Bromsvätska219 kg144 kg0%
Lampor35 kg21 kg0%
Småbatterier0%
Elförbrukning237 128 kwh169 822 kwh164 176 kwh97%
Värmeförbrukning400 Mwh260 MWh261 MWh101%
Vattenförbrukning933 m3693 m3450 m365%
13/10-14 till 2/10-152/10-15 till 14/2-1720/2-17 till 19/2-18