202020212022Förhållande mot året innan
1920 lit1920 lit1920 lit100%Svårt att väga
74 kg0 kg222 kg0%
4,41 ton3,44 ton3,46 ton101%
3,37 ton4,0 ton4,34 ton109%
0,666 ton0,518 ton0,651 ton126%
112 kg38 kg0%
0,378 ton0,774 ton0,954 ton124%
160 kg0%
257 kg484 kg452 kg94%
5,83 ton7,26 ton9,64 ton133%
117 kg0%
137 kg96 kg134 kg140%
0%
241 kg497 kg221 kg45%
180 kg738 kg0%
1 kg0%
0%
63 kg0 kg87 kg0%
9,24 ton12,6 ton10,96 ton87%
0,56 ton1,269 ton0,904 ton72%
69 kg
0%
16,68 ton16,10 ton18,55 ton116%
9 st0 st0 st0%
0%
197 kg738 kg902 kg123%
230 kg369 kg220 kg60%
50 kg0 kg33 kg0%
36 kg0 kg0 kg0%
214 928 kwh211 097 kwh206 558 Kwh98%
228 Mwh265 Mwh248,5 Mwh94%
1239 m31655 m3958 m358%
19/11-19 till    20/11-2021/11-20 till 23/11-2123/11-21 till                             23/11-22